GPO.6733.22.6.2020 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej sieci kablowej Nn 0,4kV, w pasie drogi krajowej nr 65 , obr. Kozaki

Autor: Agnieszka Augustynowicz
Data utworzenia: 23-10-2020 12:08:52