GPO. 6733.7.2021 OBWIESZCZENIE 3 o wydaniu decyzji nr 7/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie gazociągu średniego ciśnienia- ul. Mazurska, Gołdap

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 12-07-2021 12:50:24