GPO.6733.11.2021-Obwieszczenie 3 o wysłaniu do uzgodnień proj dec nr 11/2021 o lokalizacji inwestycji celu publ.- oświetlenie przejść przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 26-07-2021 8:45:15