GPO 6733.8.2021 OBWIESZCZENIE o wydaniu dec nr8/2021 o ust. lokali. inwest. celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego przyłącza ciepłowniczego na sieć ciepłowniczą na odcinku od ul. Okrzei8A- ul. Kolejowa 6B

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 04-08-2021 7:40:13