GPO.6733.11.2021-Obwieszczenie 4 o wydaniu j dec nr 11/2021 o lokalizacji inwestycji celu publ.- oświetlenie przejść przy Placu Zwycięstwa w Gołdapi .

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 11-08-2021 7:49:27