Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego- lokalizacja inwestycji celu publicznego - rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 06-09-2021 12:23:42