Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- inwestycja celu publicznego polegająca na-budowie sieci napowietrzno - kablowej SN 15kV, budowie sieci napowietrzno-kablowej nN 0,4 kV, budowie złącza kablowego ZK-SN 15kV, budowie kontenerowej stacji transf.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 08-09-2021 11:14:23