Informacja Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego ws pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Pogorzel-Babki, skrzyżowanie sieci kanalizacji sanitarnej z linią kolejową nr 41 relacji Ełk Gołdap.WIN-II.7840.2.23.2021 z 17.09.2021 r.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 24-09-2021 11:14:40