OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Gołdap położonego na południowy – wschód od ulicy Ekonomicznej w Niedrzwicy.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 24-09-2021 11:50:17