GPO.6733.15.2021 obwieszczenie 2 Burmistrza Gołdapi o wysłaniu do uzgodnień proj. decyzji lokalizacyjnej dla zmieny sposobu użytkowania sieci ciepłowniczej, ul. Okrzei

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 19-10-2021 9:36:15