GPO.6733.14.2021 obwieszczenie 3 -Burmistrza Gołdapi o wydaniu decyzji lokalizacyjnej dla zmiany sposobu użytkowania przyłącza gazu średniego ciśnienia na sieć gazu średniego ciśnienia.

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 04-11-2021 9:29:49