Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wszczęciu postępowania ws inwestycji:"Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku drogowe przejście graniczne Gołdap- początek obwodnicy Gołdapi, od km0+590 do km 2+253,70"

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 16-12-2021 14:36:08