GPO.6733.17.2021-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws lokaliizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu drogowego pod projektowaną drogą w starorzeczu Gołdapy, przewidzianej do realizacji w gm. Gołdap, we wsi Rożyńsk Mały,

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 17-12-2021 14:30:37