GPO.6733.17.3.2021-Obwieszczenie o wysłaniu do uzgodnień projektu decyzji nr 17/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu drogowego pod projektowaną drogą w starorzeczu Gołdapy, gm. Gołdap, Rożyńsk Mały

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 21-12-2021 9:49:08