GPO.6733.17.2021-Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu drogowego pod projektowaną drogą w starorzeczu Gołdapy, gm. Gołdap, Rożyńsk Mały .

Autor: Beata Kołakowska
Data utworzenia: 18-01-2022 8:22:45