Odbiór końcowy robót zadania pod nazwą „Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów Unii Europejskiej poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi”.

informacja_o_odbiorze_koncowym-1.pdf (160.71 Kb)

Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-05-2015 13:16:43