Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r. (art. 37, pkt 2, lit.g ustawy o finansach publicznych- Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
   
POMOC PUBLICZNA W ROLNICTWIE, INNA NIŻ POMOC DE MINIMIS
Lp Beneficjent pomocy publicznej
1 Agri PLUS Spółka z o.o.
2 Marianna Andrzejaczek
3 Jadwiga Anuszkiewicz
4 Krzysztof Augustynowicz
5 Mirosław Baćkun
6 Jacek Balcer
7 Krzysztof Banach
8 Józef Banaszek
9 Antoni Banel
10 Agnieszka Banial
11 Grzegorz Barkiewicz
12 Robert Bernatowicz
13 Tadeusz Boboryk
14 Zbigniew Boboryk
15 Antoni Bobowicz
16 Marek Bobrowski
17 Marcin Bogdan
18 Arkadiusz Bondzio
19 Bogusława Bondzio
20 Dariusz Brodowski
21 Marcin Brodowski
22 Marcin Paweł Brodowski
23 Cecylia Buczyńska-Buza
24 Anna Bućkun
25 Bogdan Budaj
26 Edward Burzyński
27 Marek Chalecki
28 Tomasz Chmielewski
29 Teresa Choroszko
30 Marek Cyckajtys
31 Leszek Ćwik
32 Grzegorz Dębek
33 Dariusz Dębiec
34 Sławomir Dębowski
35 Jan Dobrzyjałowski
36 Grzegorz Drażbo
37 Piotr Drażbo
38 Witold Drągowski
39 Zdzisław Dudko
40 Beata Dudko
41 Jarosław Dziatkowski
42 Marek Essel
43 Anna Falińska
44 FARMER Spółka z o.o
45 Zenon Fiodorowicz
46 Roman Gabiec
47 Jarosław Galiński
48 Henryk Gardewiszki
49 Marek Gawarski
50 Paweł Gierałtowski
51 Jan Gliński
52 Teresa Glińska
53 Joanna Godlewska
54 Dorota Gołubowicz
55 Zdzisław Górski
56 Andrzej Grażulis
57 Dorota Grudnik-Cemborek
58 Krzysztof Grzybowski
59 Roman Grycuk
60 Mirosław Gryszkowski
61 Eugeniusz Grześ
62 Tomasz Harydowicz
63 Krzysztof Hippel
64 Krzysztof Hołdyński
65 Paweł Jakubiak
66 JARKA Spółka z o.o.
67 Rajmund Jarzębowicz
68 Krzysztof Kalinowski
69 Wiesław Karmiłowicz
70 Dariusz Kierklo
71 Janusz Kliniewski
72 Edward Koloszewski
73 Agnieszka Kordecka
74 Macie Kordiak
75 Wiesław Kościński
76 Wojciech Kosiński
77 Alicja Królikowska
78 Janina Krużykowska
79 Wacław Kuklewicz
80 Dariusz Kulesza
81 Bożenna Kulikowska
82 Piotr Kuśtowski
83 Stefania Lewkowicz
84 Stefania Liszewska
85 Sylwia Liszewska
86 Waldemar Liszewski
87 Rafał Łanczkowski
88 Dariusz Łaskowski
89 Zygmunt Łazarowicz
90 Anatol Łobanowski
91 Edward Malinowski
92 Tomasz Malinowski
93 Piotr Markowski
94 Tomasz Matwis
95 Zenon Mentel
96 Tomasz Misiek
97 Agnieszak Milewska
98 Przemysław Milewski
99 Tomasz Misiek
100 Teresa Misiukanis
101 Dariusz Mitura
102 Waldemar Modzelewski
103 Jarosław Modzolewski
104 Krystyna Molda
105 Magdalena Mor
106 Mariusz Naszkiewicz
107 Józef Nawrocki
108 Tadeusz Oblacewicz
109 Paweł Olszewski
110 Stanisław Ołów
111 Andrzej Osiński
112 Andrzej Owczarek
113 Zdzisław Pastuszyński
114 Leszek Perkowski
115 Dariusz Pietruszewski
116 Rafał Puńkowski
117 Zdzisław Punkowski
118 Ewa Rakowska
119 Krzysztof Radziszewski
120 Jacek Ratyński
121 Grzegorz Rentkowski
122 Krzysztof Rawinis
123 Anna Rogucka
124 Wojciech Rojek
125 Sławomir Romanowski
126 Anna Rudziewicz
127 Mariusz Rudziewicz
128 Tomasz Rutkowski
129 Arkadiusz Rydzewski
130 Tadeusz Sawośko
131 Hubert Serafin
132 Ryszard Sienkiewicz
133 Edward Skindzielewski
134 Marcin Skindzielewski
135 Robert Skindzier
136 Andrzej Skok
137 Jacek Skrzypkowski
138 Zdzisław Sobolewski
139 Paweł Sobota
140 Bartosz Stanek
141 Elżbieta Stalewska
142 Janusz Stankiewicz
143 Jan Sturlis
144 Krzysztof Suchocki
145 Ryszard Surwiłło
146 Bogdan Szkirel
147 Alicja Szocik
148 Wojciech Szorc
149 Dariusz Szporak
150 Krzysztof Sztandera
151 Zdzisław Szuliński
152 Mariusz Szyszko
153 Mirosław Ślimkowski
154 Bronisław Toczyłowski
155 Agnieszka Tomaszewska
156 TRANSROM Sp z o. o.
157 Hubert Truchan
158 Jan Truchan
159 Edward Trzasko
160 Krystyna Trzasko
161 Ewa Turko
162 Mirosław Tylenda
163 Andrzej Walicki
164 Tomasz Waraksa
165 Jerzy Wilczewski
166 Henryk Wiliwis
167 Zbigniew Wiński
168 Jacek Wójcik
169 Wiesław Wójcik
170 Zdzisław Wójtowicz
171 Anna Wróbel
172 Tadeusz Wydra
173 Lech Wysmułek
174 Andrzej Zaborowski
175 Sylwester Zaborowski
176 Wiesław Zaborowski
178 Marek Zackiewicz
179 Krzysztof Zajączkowski
180 Krzysztof Zajączkowski
181 Marek Zajączkowski
181 Zbigniew Zajączkowski
182 Grzegorz Zarzecki
183 Józef Zarzecki
184 Kamil Zarzecki
185 Kazimierz Zarzecki
186 Zenon Zarzecki
187 Józef Zaśkiewicz
188 Andrzej Zazuliński
189 Ireneusz Zdancewicz
190 Sebastian Zdancewicz
191 Zbigniew Zieliński
192 Ireneusz Ziętek
193 Daniel Żabicki
194 Wiesław Żabicki
195 Kazimierz Żenda
196 Henryk Żukowski
197 Romuald Żukowski
198 Zbigniew Żyliński
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS W ROLNICTWIE
Lp Beneficjent pomocy publicznej
1 Rzędzian Dariusz
2 Rentkowski Grzegorz
3 Rentkowska Anna
4 Tylenda Mirosław
5 Tylenda Ewa
POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Lp Beneficjent pomocy publicznej
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
2 Agencja Handlowo-Usługowa „Targowiska i Hale” Sp. z o.o.
3 Rudziewicz Anna
4 Kowalewska Irena
5 „Goldax” Sp. z o.o.
6 Piekarnia „Kaja” Kobza Sp. j.
7 Bagińska Krystyna Marzena Bagiński Piotr Gudajtis Helena
8 Łoboda Justyna
Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 24-05-2013 14:53:57
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 24-05-2013 14:53:57