Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - 2012 rok

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia- 2012 rok (art.37 pkt 2 lit.f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Dz. U. 157 poz. 1240 ze zm.)
L.P. NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA RODZAJ ULGI KWOTA UMORZENIA POWÓD UMORZENIA
1 Osiecka Irena umorzenie zaległości podatkowej 530,00 ważny interes podatnika
2 Milewski Lech umorzenie zaległości podatkowej 500,00 ważny interes podatnika
3 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej umorzenie zaległości podatkowej oraz odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej 1 438,00 ważny interes społeczny
4 Agencja Handlowo-Usługowa „Targowiska i Hale” Sp. z o.o. umorzenie zaległości podatkowej 260 897,53 ważny interes podatnika
5 Karmiłowicz Edmund umorzenie zaległości podatkowej 714,00 ważny interes podatnika
6 Rentkowski Grzegorz umorzenie zaległości podatkowej 4 420,00 ważny interes podatnika
7 Brzeziński Józef umorzenie zaległości podatkowej 19 525,18 ważny interes społeczny
8 Szender Teresa umorzenie zaległości podatkowej 1 677,00 ważny interes podatnika
9 Wileńska Weronika Anna Kozłowska Wioletta Dorota rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

10 Rudziewicz Anna odroczenie terminu spłaty należności podatkowej

11 Kowalewscy Irena i Czesław odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

12 Bończak Jadwiga rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

13 Siwek Mirosława odroczenie terminu spłaty należności oraz zaległości podatkowej

14 Rzędzian Urszula i Dariusz odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

15 Rentkowscy Anna i Grzegorz rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

16 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi Sp. z o.o. odroczenie terminu spłaty należności podatkowej

17 „GoldaX” Sp. z o.o. rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty

18 Piekarnia „Kaja” Kobza Sp. jawna odroczenie terminu spłaty zaległości podatkowej

19 Górny Henryk Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

20 Górny Henryk Górna-Gorodecka Alina Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Bonifikata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

21 Chmielewska Magdalena Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

22 Klimasiński Andrzej Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

23 Pawlukanis Anna i Ryszard Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

24 Domańscy Krystyna i Zbigniew Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

25 Dutkowska Izabela Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

26 Andrzejczuk Maria Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

27 Andrzejczuk Robert Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

28 Giełażys Janina Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

29 Giełażys Mieczysław Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

30 Nita Grażyna Rozłożenie na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

31 Sacharewicz Alicja Rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

32 Ratomscy Jadwiga i Janusz Rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

33 Mejdus Izabela i Zbigniew Rozłożenie na raty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

34 Siwek Mirosława Siwek Piotr Siwek Paweł Odroczenie terminu płatności zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wraz z odsetkami

35 Jewdokimow Witold Udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

36 Równa Danuta Udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

37 Masilaniec Joanna i Mariusz Udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

38 Bagińska Krystyna Marzena Bagiński Piotr Gudajtis Helena Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

39 Łoboda Justyna Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 24-05-2013 14:55:33
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 24-05-2013 14:55:33