Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - 2014 rok (art.37 pkt 2 lit.f ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.- t.j. Dz.U. 2013. 885 ze zm.)

L.P. NAZWISKO I IMIĘ LUB NAZWA RODZAJ ULGI KWOTA UMORZENIA POWÓD UMORZENIA
1 Szoka Joanna umorzenie 724,00 ważny interes podatnika
2 Miazek-Śmigielska Dorota umorzenie 694,75 ważny interes podatnika
3 Wojciechowska Anna i Piotr umorzenie 1 249,00 ważny interes podatnika
4 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. umorzenie 138 492,00 ważny interes podatnika
5 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gołdapi Sp. z o.o. w likwidacji umorzenie 253 433,00 ważny interes podatnika
6 Budomex Puza Sp.Komandytowa umorzenie 1 579,00 ważny interes podatnika
7 GoldMedica Sp. z o.o. umorzenie 2 421,00 ważny interes podatnika
8 Czesława i Wacław Czerniccy umorzenie 1 804,42 ważny interes podatnika
9 Halina Krawczuk umorzenie 911,00 ważny interes podatnika
10 Remigiusz Strecha umorzenie 3 997,00 ważny interes podatnika
11 Mariola i Wojciech Rojek umorzenie 606,00 ważny interes podatnika
12 Maciej Jodzio umorzenie 2 404,00 ważny interes podatnika
13 Józef Brzeziński umorzenie 7 274,00 ważny interes społeczny
14 Dorota i Zbigniew Słowikowscy umorzenie 2 138,00 ważny interes podatnika
15 Jadwiga Szulińska umorzenie 1 170,00 ważny interes podatnika
16 Chilicki Marek rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej
 
17 Wasilewska Ewa i Tomasz rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

18 Gryczko Stanisław rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

19 Kacprzyk Iwona i Zbigniew rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

20 Ulikowska Dorota rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

21 Bałdyga Jerzy rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

22 Lorenc Irena i Lech rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

23 Wojciechowska Anna i Piotr rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

24 Kacprzak Małgorzata i Mariusz rozłożenie na raty spłaty należności i zaległości podatkowej

25 Szoka Joanna rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

26 Karłowicz Maria rozłożenie na raty spłaty należności i zaległości podatkowej
 
27 Budomex Puza Sp.Komandytowa rozłożenie na raty spłaty zaległości podatkowej

28 Radzewicz Aleksander odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej

29 Rzędzian Dariusz i Urszula odroczenie terminu płatności należności i zaległości podatkowej

30 Rudziewicz Anna odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej

31 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności należności podatkowej

32 GoldMedica Sp. z o.o. odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 26-05-2015 14:30:05
Autor edycji: Tomasz Mikielski
Data edycji: 27-05-2015 10:27:39