Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r.

Autor: Żaneta Przyborowska
Data utworzenia: 24-05-2017 13:08:58