Zarządzenie Nr 657/VIII/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w/s uruchomienia procesu konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub...

Autor: Tomasz Mikielski
Data utworzenia: 19-08-2016 12:49:57