Zarządzenie nr 1351/VII/2018 Burmistrza Gołdapi z 6.07.2018 ws. ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora SP1 w Gołdapi

Autor: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data utworzenia: 06-07-2018 16:06:06
Autor edycji: Ewa Bogdanowicz-Kordjak
Data edycji: 06-07-2018 16:27:17