Zarządzenie nr 221/V/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 30-05-2019 8:17:16