Zarządzenie Nr 292/VII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 26-07-2019 14:40:51