Zarządzenie Nr 375/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 16.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych przy ul. Mazurskiej 5 na sprzedaż udziału 10/100 w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1960/54 o

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 17-10-2019 7:36:52