Zarządzenie Nr 377/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 18 października 2019r. w sprawie powołania składu osobowego służby Stałego Dyżuru Burmistrza Gołdapi

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 18-10-2019 14:05:11