Zarządzenie Nr 380/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i nadania jej regulaminu działania

/files/files/doc06675920191022134257.pdf

Autor: Karolina Jakubik
Data utworzenia: 22-10-2019 13:57:33