Zarządzenie nr 379/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pagórkowej w Gołdapi

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 23-10-2019 7:24:46