Zarządzenie nr 383/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu samochodu osobowego na potrzeby Urzędu

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 23-10-2019 11:13:07
Autor edycji: Jolanta Sztabińska
Data edycji: 23-10-2019 11:15:52