Zarządzenie Nr 381/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 października 2019 r. w sprawie umorzenia należności Gminy Gołdap

/files/files/Udoc06868720191028134016.pdf

Autor: Karolina Jakubik
Data utworzenia: 28-10-2019 14:29:12