Zarządzenie Nr 382/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 października 2019 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych stanowiących należności Gminy Gołdap

/files/files/R.pdf

Autor: Karolina Jakubik
Data utworzenia: 28-10-2019 14:31:31