Zarządzenie Nr 385/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 30 października 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 30-10-2019 11:51:50