Zarządzenie nr 386/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie gminy Gołdap w obrębie ewidencyjnym 0002 Gołdap 2

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 31-10-2019 11:12:49