Zarządzenie Nr 387/X/2019 Burmistzra Gołdapi z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Pietraszki

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 31-10-2019 14:51:01