Zarządzenie Nr 390/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 5.11.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 07-11-2019 7:53:45