Zarządzenie nr 391/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia w Gołdapi

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 07-11-2019 10:12:03