Zarządzenie nr 392/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 07-11-2019 10:15:13