Zarządzenie Nr 358/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 04.10.2019 r. w sprawie sprzedaży dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej oznaczonej nr ewidencyjnym 43 o powierzchni 1,7600 ha położonej w obrębie 0003 - Bitkowo. gmina Gołdap

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 13-11-2019 10:24:33