Zarządzenie Nr 384/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, dla których Gmina Gołdap nie jest org. prow.

Autor: Agnieszka Wojtala
Data utworzenia: 13-11-2019 14:51:39