Zarządzenie Nr 388/X/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zasad wydawania nieodpłatnie posiłków i napojów profilaktycznych

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 19-11-2019 11:44:57