Zarządzenie nr 420/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Autor: Karolina Burba
Data utworzenia: 02-12-2019 13:06:22
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 03-12-2019 7:32:36