Zarządzenie Nr 422/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych gminy

Autor: Róża Popławska
Data utworzenia: 02-12-2019 13:55:12
Autor edycji: Piotr Mietliński
Data edycji: 03-12-2019 7:32:00