Zarządzenie Nr 418/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 02.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 1463/6 położonej w Gołdapi przy ul. 11 Listopada.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 02-12-2019 15:53:53