Zarządzenie Nr 417/XI/2019 Burmistrza Gołdapi z 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gołdapi

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 03-12-2019 7:31:48