Zarządzenie Nr 425/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 04.12.2019 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego część działki o numerze ewidencyjnym 943/64 położonej w Gołdapi przy ul. Armii.Krajowej.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 05-12-2019 11:58:29