Zarządzenie Nr 421/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przekazania do korzystania mienia komunalnego Gminy Gołdap sołectwu Niedrzwica

Autor: Magda Zymkowska
Data utworzenia: 05-12-2019 12:44:12