Zarządzenie nr 424/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Gołdapi nr 558/IV/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu udzelania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Autor: Jolanta Sztabińska
Data utworzenia: 06-12-2019 13:48:45