Zarządzenie Nr 428/XII/2019 z 06.12.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, obsługi defibrylatora AED oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników i osób ...

Autor: Piotr Mietliński
Data utworzenia: 09-12-2019 13:49:21