Zarządzenie Nr 438/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z 18.12.2019 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia komunalnego budynku mieszkalnego.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 18-12-2019 14:16:17