Zarządzenie Nr 441/XII/2019 Burmistrza Gołdapi z 23.12.2019 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu nabycia mieszkania komunalnego.

Autor: Andrzej Skok
Data utworzenia: 23-12-2019 13:24:50